Zoeken

Privacyverklaring

Feel Your Center, gevestigd aan Nieuwe Deventerweg 35 8014 AC Zwolle en geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder registratienummer 05086548, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Feel Your Center verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feel Your Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Feel Your Center analyseert tevens uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze gebruikers. Al deze gegevens worden geanonimiseerd voordat ze door ons verwerkt worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Feel Your Center neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst of controle van een mens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feel Your Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren of aan ons door derde partijen opgelegde wettelijke verplichtingen te voldoen. Onze administratie bewaren wij voor de duur van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Feel Your Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een overeenkomst met alle bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feel Your Center blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken op onze website

Feel Your Center maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren, en tevens gebruiken wij cookies om uw gedrag op onze website te analyseren. Dit doen wij uitsluitend om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze gebruikers. Al deze gegevens worden geanonimiseerd voordat ze door ons verwerkt worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Feel Your Center zal in geen geval uw persoonlijke gegevens met deze bedrijven delen. Zie ons cookiestatement voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feel Your Center. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. Op dat moment vervalt alle verantwoordelijkheid van Feel Your Center betreffende de verwerking en bescherming van deze gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking of bezwaar op de manier van verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jolanda@feelyourcenter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, documentnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel als mogelijk, maar minimaal binnen vier weken, op uw verzoek. Feel Your Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder voor gegevensverwerking en -bescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. De website van Feel Your Center maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via jolanda@feelyourcenter.nl.

 
crossmenu-circle